Cetak

Mesyuarat Penyelidik Dana UniSZA

Ditulis oleh FBK.

Taklimat Dana Penyelidikan

Selasa | 22 Januari 2013 : Pihak pengurusan Fakulti Bahasa dan Komunikasi telah mengadakan satu Mesyuarat Penyelidik Dana UniSZA peringkat fakulti yang membincangkan maklumat berkaitan dengan geran penyelidikan UniSZA serta prosedur yang perlu dipatuhi. Mesyuarat tersebut dikendalikan oleh Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) FBK, Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri Mat Teh.

|| Gambar ||

Cetak

Sesi Taklimat Audit

Ditulis oleh FBK.

Sesi Taklimat Audit Pengajaran 2013

Selasa |15 Januari 2013 : Fakulti Bahasa dan Komunikasi telah mengadakan satu sesi taklimat audit penagajaran serta penyediaan fail kursus kepada semua staf akademik peringkat fakulti. Sesi taklimat tersebut telah dikendalikan oleh YM. Engku Suhaimi Engku Atek yang bermula pada jam 2.30 petang bertempat di bilik Umar 01. Para staf akademik didedahkan tentang penyediaan fail kursus serta dokumen-dokumen yang diperlukan. Sesi taklimat berakhir pada jam 4 petang.

|| Gambar ||

Cetak

Bengkel Buku Bertema II

Ditulis oleh Pentadbir.

Peserta bengkel bergambar dengan fasilitator bengkel Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri Mat Teh

 

Berikutan daripada kejayaan menghasilkan buku bertema pertama "Dinamika Pendidikan Bahasa Arab: Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan", Jabatan Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) UniSZA telah menganjurkan lagi bengkel penyediaan penulisan buku bertema untuk kali kedua bagi kakitangan Jabatan Bahasa Arab pada Khamis, 20 Disember 2012, yang telah dirasmikan oleh Dr. Zulazhan bin Ab. Halim selaku Ketua Jabatan. Bengkel tersebut dikendalikan sepenuhnya oleh Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Siswazah, FBK. Seramai 15 kakitangan Jabatan Bahasa Arab telah menyertai bengkel pada kali ini.

|| Gambar || Bengkel Buku Bertema I ||