Cetak

Penyelidikan Geran Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam (CLMV), KPM di Kemboja

Ditulis oleh Pentadbir.

CLMV

 

Kumpulan penyelidik daripada Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK), UniSZA telah berjaya memperolehi Geran Penyelidikan di bawah Program CLMV di Kemboja. Kumpulan tersebut diketuai oleh En. Shaferul Hafes Sha'ari dan dianggotai oleh Dr. Zulazhan Ab. Halim, Dr. Nurazan Mohmad Rouyan, En. Mohd Fauzi Abdul Hamid dan En. Mohammad Azizie Aziz.
Penyelidikan ini memberi tumpuan terhadap pemantapan tahap penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Usaha ini merupakan satu bentuk usaha sama dan perkongsian kepakaran bersama tenaga pengajar di Institute of Integrated Tahfiz Cambodia (INTAC), Kemboja. INTAC merupakan sebuah sekolah integrasi tahfiz dan akademik yang kini mempunyai seramai 40 orang pelajar.

Cetak

Bengkel e-Pembelajaran FBK

Ditulis oleh Pentadbir.

11

 

Pembelajaran melalui e-learning merupakan satu kaedah pembelajaran secara interaktif tanpa perlu bersemuka dengan pemanfaatan teknologi semasa. Pembelajaran secara e-learning ini membawa banyak kebaikan dan kelebihan kepada para pensyarah dan juga pelajar.

Selain dapat mencipta persekitaran pembelajaran yang selari dengan peredaran zaman, pembelajaran melalui e-learning juga dapat memupuk semangat pembelajaran secara kendiri dalam diri pelajar.

Oleh itu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) telah menganjurkan Bengkel Pembelajaran e-Learning pada 6-7 April 2016. Bengkel selama dua hari ini telah dikendalikan oleh Puan Mahani binti Mohamad dan diadakan di Makmal Komputer, FBK.

Bengkel ini dianjurkan bagi memberi pendedahan kepada para pensyarah berkenaan dengan teknik-teknik penting untuk mengaplikasikan e-learning dalam sistem pembelajaran mereka. Pensyarah berpeluang memahami dan mengendali laman Kelip yang merupakan antara kemudahan yang disediakan oleh UniSZA untuk para pensyarah dan pelajar.

Bengkel berakhir dengan jayanya dan para peserta memperolehi ilmu baharu untuk diaplikasikan dalam kelas masing-masing.

 

ll Galeri ll

Cetak

Bengkel Penulisan dan Penerbitan Makalah

Ditulis oleh Pentadbir.

profkj

 

Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) dengan kerjasama Pusat Pengajian Siswazah (PPS) Universiti Sultan Zainal Abidin telah menganjurkan Bengkel Penulisan dan Penerbitan Makalah dalam Jurnal Berindeks Berindeks Scopus, ISI WoS, ERA/OA bersama Prof. Dr. Hj. Kamaruzaman bin Jusoff, profesor dari Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS).

Bengkel tersebut telah berlangsung dengan jayanya pada 1 hingga 2 Mac 2016 bertempat di Dewan Perdana, Universiti Sultan Zainal Abidin. Bengkel selama dua hari tersebut telah dihadiri oleh hampir 100 orang peserta yang rata-ratanya merupakan pensyarah dan pelajar siswazah dari seluruh Malaysia.

Bengkel ini merupakan satu inisiatif FBK dan PPS untuk menggalakkan para pensyarah dan para pelajar siswazah UniSZA untuk menghasilkan makalah yang berkualiti tinggi dan dapat diterbitkan dalam jurnal berimpak tinggi. Perkongsian ilmu dan pengalaman oleh Prof. Dr Hj Kamaruzaman bin Jusoff sepanjang bengkel ini berlangsung memberi input yang amat baik kepada para peserta. Tambahan pula, beliau merupakan individu yang tidak asing lagi dalam bidang penulisan ilmiah dan kejayaan serta hasil penulisan beliau telah diiktiraf di peringkat antarabangasa.

Antara intipati penting dalam bengkel tersebut ialah para peserta telah diberi pendedahan tentang panduan serta teknik-teknik terbaik untuk menulis makalah yang bersesuaian untuk jurnal-jurnal berindeks tinggi. Para peserta juga diberi peluang untuk mengenal pasti jurnal-jurnal berindeks tinggi yang bersesuaian dengan bidang para peserta. Selain itu, para peserta telah didedahkan dengan tips-tips bagi mengelakkan berlakunya plagiat dalam penulisan makalah.

Bengkel selama dua hari ini secara keseluruhannya telah memberi banyak manfaat kepada para peserta yang hadir.

 

ll Galeri ll