Cetak

Multaqa al-Lughawiyin 2.0

Ditulis oleh Pentadbir.

multaqa

 

Para pelajar Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab UniSZA telah mengadakan perjumpaan rasmi bersama para pensyarah Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, UniSZA. Program yang dinamakan Multaqa al-Lughawiyin 2.0 ini berlangsung pada 21 Oktober 2015 dan dihadiri oleh seramai 254 orang pelajar serta lima orang pensyarah. Seperti tahun sebelumnya, program ini diadakan di Dewan Auditorium, UniSZA.

Program wajib yang diadakan pada setiap tahun ini bertujuan untuk memperkenalkan para pensyarah kepada para pelajar baharu yang kini berada pada semester satu pengajian. Majlis ini telah dirasmikan oleh Timbalan Dekan (Akademik dan Prasiswazah) FBK, Y.Brs. Dr. Zulazhan Ab. Halim. Turut berada pada majlis ini dan menyampaikan ucapan kepada para hadirin ialah Ketua Pusat Pengajian Bahasa Arab, Y.Brs. Dr. Nurazan Mohmad Rouyan. Antara petikan ucapan beliau:

"Antara faktor yang mendorong kejayaan seseorang pelajar ialah dengan menzahirkan sikap yang baik dan beradab sesama insan, lebih- lebih lagi dengan Allah dan para guru."

Para pelajar turut disuntik dengan semangat untuk mendalami bahasa Arab, serta menggunakannya sebagai wadah untuk mendalami ilmu agama. Selain itu, majlis ini juga turut memberi peluang kepada para pelajar baharu untuk bersoal jawab dengan para pensyarah mengenai penawaran subjek-subjek dan sebarang permasalahan yang berkaitan dengan program pengajian. Program kali ini berlangsung dengan jaya lebih-lebih lagi dengan kehadiran para pelajar baharu yang sangat positif iaitu seramai 151 orang.

 

Berita oleh Muhammad Fitri bin Md. Isa (Pelajar BAS 5)

ll Galeri ll

Cetak

BENGKEL JURNAL PENERBITAN FBK

Ditulis oleh Pentadbir.

bengkeljurnal

Pengetahuan tentang tatacara penulisan artikel bermula daripada pembikinannya sehinggalah kepada pemilihan jurnal yang sesuai untuk penerbitan di dalamnya. Semua proses ini perlu diketahui dan dilalui oleh seorang penyelidik khususnya di peringkat institusi pengajian tinggi.

           Bagi memastikan para akademia mendepani proses penerbitan artikel ilmiah dalam jurnal berimpak tinggi dengan baik, pihak Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) telah menganjurkan Bengkel Jurnal Penerbitan FBK pada 20 Oktober 2015 bertempat di Hotel Tabung Haji, Kuala Terengganu.

Cetak

A Weekend in English (AWiE@BESUT 2015)

Ditulis oleh Pentadbir.

awie2

 

Last October 16th 2015 (Friday), a program called "A Weekend in English" or AWiE was held at UniSZA Tembila Campus. The main objective of this program is to motivate students to speak English confidently. A total of 16 facilitators from Diploma Tesl Semester 5 and 44 students from three different schools (SMK Tengku Mahmud, SMK Nasiruddin Shah and SMA Maarif) involved in the program.
        There were three activities held for that half-a-day program, namely "My Happy Family", "Deserted Island", and "The Masterpiece". All activities required the participants to communicate in English language for them to be able to complete the tasks given. The facilitators always make sure that the participants interact actively in group discussion. The use of props, music and other realia really helped to uplift the atmosphere. The final activity was rated the best by the participants because they were able to express their feelings about the program in the mural drawings.
         In conclusion, this program was very beneficial to both facilitators and students because the facilitators got the chance to practise their teaching/facilitating skills, while the students got the chance to use English language besides improving their critical thinking/ problem solving skills. However, the most important thing that was gained from this program was the inimitable bond and connection that grew throughout the programme between the facilitators and the students.

 

ll Gallery ll