Print

Mesyuarat Penyelidik Dana UniSZA

Written by FBK.

Taklimat Dana Penyelidikan

Selasa | 22 Januari 2013 : Pihak pengurusan Fakulti Bahasa dan Komunikasi telah mengadakan satu Mesyuarat Penyelidik Dana UniSZA peringkat fakulti yang membincangkan maklumat berkaitan dengan geran penyelidikan UniSZA serta prosedur yang perlu dipatuhi. Mesyuarat tersebut dikendalikan oleh Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Inovasi) FBK, Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri Mat Teh.

|| Gambar ||