Print

Mesyuarat Jurnal Fakulti

Written by Pentadbir.

Jawatankuasa Penerbitan Jurnal Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) yang dipengerusikan oleh Puan Kamariah binti Yunus telah mengadakan satu mesyuarat untuk memurnikan kertas kerja cadangan penubuhan jurnal fakulti pada 5 September yang lepas. Jawatankuasa ini telah menjemput YBrs. Prof. Dr. Abdul Manaf bin Ali untuk berkongsi pandangan serta saranan dalam penambahbaikan kertas kerja cadangan tersebut. Mesyuarat telah dipengerusikan oleh Dr. Zulazhan bin Ab. Halim, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi FBK. Turut hadir dalam mesyuarat adalah YBrs. Dr. Mohd Nazri bin Latiff Azmi, Dekan FBK. Diharapkan usaha ini akan menggalakkan aktiviti penulisan dan penerbitan artikel ilmiah dalam kalangan ahli akademik dari FBK dan dari IPTA/S lain di Malaysia secara amnya.

 

ll Galeri ll

 

Sumber Berita: Mohd Shahrizal Nasir