Cetak

DIPLOMA PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI BAHASA KEDUA (TESL)

Ditulis oleh Pentadbir.

Pendahuluan

Program Diploma TESL merupakan program pertama yang ditawarkan oleh Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Sultan Zainal Abidin. Program ini telah dimulakan pada semester Mei 1999.

 

Menjelang tahun 2020, Malaysia akan menjadi sebuah negara maju menurut acuan sendiri dengan mencapai wawasan 2020. Adalah diharapkan program Diploma TESL Universiti Sultan Zainal Abidin dapat menyumbang ke arah matlamat wawasan tersebut dengan melahirkan graduan dalam bidang Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua, yang baik dari segi moral dan kerohanian.

 

Struktur Kursus

Jangka masa kursus bagi program ini ialah 3 tahun atau 6 semester. Setiap semester mengandungi 15 minggu termasuk 1 minggu cuti pertengahan semester. Program ini merangkumi 6 semester - termasuk 1 semester latihan mengajar dan 5 semester pengajian penuh.

Kursus-kursus yang ditawarkan adalah dibahagikan kepada Kursus Universiti, Kursus Pendidikan dan Kursus Program. Pelajar dikehendaki mendaftar dan lulus semua kursus-kursus tersebut.

Kursus-kursus akan dekendalikan secara syarahan, diskusi, tutorial, latihan amali dan menjalankan projek penyelidikan di bidang bahasa. Latihan mengajar dalam bidang pengkhususan akan dijalankan di berapa sekolah di negeri Terengganu.