Artikel

Cetak

BENGKEL PENYEDIAAN CONSTRUCTIVE ALIGNMENT (CA) & CONTINUOUS QUALITY IMPROVEMENT (CQI)

Ditulis oleh Pentadbir.

babanner

 

Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK), UniSZA telah mengadakan Bengkel Penyediaan Constructive Alignment (CA) dan Continuous Quality Improvement (CQI) pada 18 Julai hingga 19 Julai 2016, bertempat di Makmal Komputer, Blok Umar, FBK. Bengkel ini dikendalikan oleh Puan Aida binti Othman dan Puan Fatimah binti Ghazali dari Pusat Kualiti Akademik & e-Pembelajaran (AQeL), UniSZA dan membabitkan penyertaan seramai 34 orang pensyarah FBK.

Bengkel ini bertujuan memberi pendedahan kepada semua pensyarah FBK mengenai penyediaan CA dan CQI dan melatih pensyarah untuk melaksanakan CA dan CQI bermula pada setiap semester. Pelaksanaan ini perlu menggunakan format yang diselaraskan bagi mencapai hasil pembelajaran kursus yang ditetapkan. Bengkel ini juga merupakan satu usaha untuk mempertingkatkan kualiti akademik dan kemahiran para pensyarah sebagaimana yang disarankan oleh pihak MQA.

Adalah diharapkan, bengkel ini dapat mempertingkatkan lagi kualiti pembangunan akademik dalam kalangan pensyarah FBK, seterusnya menyumbang ke arah kecemerlangan universiti pada masa akan datang.

ll Galeri ll