Cetak

Mobiliti Berkredit Universiti Fatoni

Ditulis oleh Pentadbir.

fatoni

Seramai empat orang pelajar Ijazah Sarjana Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) telah terpilih untuk menjalani Latihan Industri (LI) secara Mobiliti Berkredit di Universiti Fatoni, Thailand. Pelajar menjalani LI selama tiga bulan bermula 17 Jun sehingga 16 September. Keberangkatan pelajar ke Universiti Fatoni diiringi oleh Prof. Madya Dr. Zulazhan bin Ab.Halim, Dekan FBK pada 16 Jun.

Pelajar ditempatkan di sekolah berdekatan dengan universiti dan diberikan tugasan berkaitan aktiviti pemantapan bahasa Arab kepada pelajar di sekolah tersebut. Pelajar dinilai oleh pensyarah Universiti Fatoni. Program mobiliti berkredit ke luar negara ini adalah yang pertama kali dilaksanakan oleh FBK. Selain melatih pelajar untuk menghadapi situasi alam pekerjaan yang sebenar serta mempraktikkan ilmu yang telah dipelajari, peluang ini membuka ruang kerjasama yang lebih luas serta mengukuhkan lagi hubungan antara kedua-dua buah universiti.

Dalam pada itu, lawatan Dekan FBK ke Universiti Fatoni juga bertujuan membincangkan MoA dan kerjasama yang lain seperti program pertukaran pelajar dan pensyarah antara FBK dengan Universiti Fatoni.

 

ll Galeri ll