Articles

Print

Buku ‘Koleksi Ungkapan Bahasa Arab’ Hasil Kerjasama Tenaga Pensyarah dan Pelajar

Written by Pentadbir.

takuba

 

Usaha yang digemblengkan oleh para pensyarah dan pelajar daripada Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi terhasil apabila sebuah buku bahasa Arab bertajuk 'Al-Ta'birat al-Arabiyyah: Koleksi Ungkapan Bahasa Arab' dapat diterbitkan pada tahun ini. Penulis buku ini terdiri daripada para pensyarah Pusat Pengajian Bahasa Arab FBK; Encik Fauzi Abdul Hamid dan Prof. Madya Dr. Elsayed Salem, pelajar Sarjana; Saudara Saiful Radzi Roslan dan Saudara Amir Zainudin, alumni Sarjana Muda; Saudara Mohamad Fakhrul Fahmi Mat Yusop dan pelajar Sarjana Muda; Saudara Che Engku Khairul Ahmad Che Engku Rozali. Pemilihan ungkapan bahasa Arab ini juga dibantu oleh sekumpulan pelajar yang mengikuti kursus bahasa Arab di Maghribi.

Buku ini adalah hasil daripada rentetan perkongsian ungkapan bahasa Arab secara grafik dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Telegram rasmi Unit Bahasa Arab, Persatuan Mahasiswa Fakulti Bahasa dan Komunikasi untuk dikongsi dan dimanfaatkan oleh orang ramai. Perkongsian dalam talian tersebut mula mendapat permintaan orang ramai untuk dibukukan. Atas inisiatif pensyarah dan pelajar serta alumni, permintaan tersebut akhirnya direalisasikan dalam bentuk buku.

Terdapat 100 koleksi ungkapan bahasa Arab yang lazim diucapkan dalam kehidupan seharian dipersembahkan dalam bentuk grafik dan teks yang berwarna. Ungkapan tersebut disertakan dengan penggunaan ayat yang disesuaikan dengan situasi untuk menuturkannya. Selain itu, susunan ungkapan dalam buku tersebut berkesinambungan antara satu ungkapan dengan ungkapan yang lain yang akhirnya menghasilkan satu cerita. Buku ini bukan semata-mata satu koleksi ungkapan bahasa Arab sahaja tetapi ia merupakan himpunan ungkapan dalam bentuk penceritaan. Dengan berlatarbelakangkan kisah Ahmad dan Musa yang menjadi watak utama dalam perbualan ungkapan buku ini ia menjadikannya suatu kelainan berbanding buku koleksi lain yang ada dipasaran.

Buku ini bukan sahaja harus dijadikan satu buku koleksi yang mesti dimiliki oleh guru dan pelajar bahasa Arab sama ada diperingkat rendah, menengah dan institusi pengajian tinggi serta pembaca awam yang mempunyai asas bahasa Arab malah ia sesuai untuk dimiliki oleh semua lapisan masyarakat yang ingin belajar bahasa Arab kerana buku ini disertakan dengan terjemahan bahasa Melayu. Semoga penghasilan buku ini memberi manfaat kepada pembaca yang mencintai bahasa Arab.