Articles

Print

A DAY WITH YOUR FACULTY POSTGRADUATE SUPERVISOR

Written by Pentadbir.


WhatsApp Image 2020-10-13 at 1.06.36 PM

Sebuah program taklimat dan perkongsian melalui aplikasi Webex Cisco telah  diadakan oleh bahagian siswazah, Fakulti Bahasa dan Komunikasi pada 30 November 2020 yang disampaikan oleh Penyelaras siswazah FBK iaitu Dr. Ahmad Taufik Hidayah bin Abdullah. Program tersebut bertujuan untuk memberi maklumat terkini kepada semua pelajar siswazah di Fakulti Bahasa dan Komunikasi, baik yang ada di Malaysia dan juga yang ada di luar negara. 

Perkongsian maklumat tersebut mencakupi bidang yang berkait dengan semua proses dan prosedur dalam pengajian seperti pendaftaran/penyeliaan/proposal defense/pre-viva/viva-voce dan maklumat penting lain yang berkaitan dengan siswazah.

Seramai 45 pelajar lokal dan antarabangsa  mengikuti sesi tersebut yang diakhiri dengan sesi soal-jawab. Semua persoalan yang dikemukan oleh para pelajar telah diberi penjelasan oleh penyelaras siswazah. Semoga program seperti ini dapat diadakan secara berkala dengan tujuan untuk  membantu para pelajar siswazah kita dalam pengajian mereka.