Cetak

Staf Bahasa Arab

Ditulis oleh Pentadbir.

 

Ketua Pusat Pengajian

 

6    

Nama/Name : Dr. Majdan bin Paharal Radzi

Jawatan/Designation : Pensyarah / Ketua Pusat Pengajian

Kepakaran/Expertise : Kemahiran Bahasa Arab

Kelulusan : BA Hons (Universiti Al-Azhar, Mesir), MA (UPM), PhD (UKM)

No. Smb./Ext. No. : 8034

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

  

Pensyarah 

zul   

Nama/Name : Prof. Madya Dr. Zulazhan bin Ab. Halim

Jawatan/Designation : Profesor Madya

Kepakaran/Expertise : Kaedah Bahasa Arab

Kelulusan : BA Hons (Madinah), MA (UKM), PhD (UKM)

No. Smb./Ext. No. : 8023

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

0   

Nama/Name : Prof. Madya Dr. Elsayed Mohamed Salem Elawadi

Jawatan/Designation : Pensyarah Kanan 

Kepakaran/Expertise : Balaghah al-Quran

Kelulusan : Universiti Kaherah, UNISSA

No. Smb./Ext. No. :

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

 

azan   

Nama/Name : Prof. Madya Dr. Nurazan binti Mohmad Rouyan

Jawatan/Designation : Pensyarah Kanan 

Kepakaran/Expertise : Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab

Kelulusan : BA Hons (Universiti Ibn Tofail, Morocco), MA (UKM), PhD (UIAM)

No. Smb./Ext. No. : 8015

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

su    

Nama/Name : Dr. Suzana binti Sulaiman

Jawatan/Designation : Pensyarah Kanan

Kepakaran/Expertise : Linguistik Al-Quran, Analisis Teks Al-Quran, Semantik Al-Quran, Linguistik Arab

Kelulusan : BA Hons (Universiti Jordan, Jordan), MA (UKM), PhD (Leeds)

No. Smb./Ext. No. : 8029

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

sal   

  

Nama/Name : Dr. Siti Salwa binti Mohd Noor

Jawatan/Designation : Pensyarah 

Kepakaran/Expertise : Pendidikan Bahasa Arab

Kelulusan : BA Hons (UIAM), MA (UIAM), PhD (Wise University, Jordan)

No. Smb./Ext. No. : 8019

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

 

syikin   

Nama/Name : Dr. Norasyikin binti Osman

Jawatan/Designation : Pensyarah Kanan

Kepakaran/Expertise : Pendidikan Bahasa Arab

Kelulusan : BA Hons (UIAM), MA (UIAM)

No. Smb./Ext. No. : 8013

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

ala   

Nama/Name : Mohd Ala-Uddin bin Othman

Jawatan/Designation : Pensyarah / Timb. Dekan HEPA

Kepakaran/Expertise : Linguistik Arab

Kelulusan : BA Hons (Universiti Yarmouk, Jordan), MA (UM)

No. Smb./Ext. No. : 8012

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

hazli2   

Nama/Name : Mohd Hazli bin Yah @ Alias

Jawatan/Designation : Pensyarah 

Kepakaran/Expertise : Kemahiran Bahasa Arab

Kelulusan : BA Hons (Universiti Mu'tah, Jordan), MA (UM)

No. Smb./Ext. No. : 8009

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

tie   

Nama/Name : Norhayati binti Che Hat

Jawatan/Designation : Pensyarah / Penyelaras Program Francais

Kepakaran/Expertise : Kemahiran Bahasa Arab

Kelulusan : BA Hons (Universiti Al-Azhar, Mesir), MA (UM)

No. Smb./Ext. No. : 8028

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

kakshu   

Nama/Name : Shuhaida Hanim binti Mohamad Suhane

Jawatan/Designation : Pensyarah 

Kepakaran/Expertise : Pendidikan Balaghah Arab

Kelulusan : BA Hons (Universiti Al-Azhar, Mesir), MA (UIAM)

No. Smb./Ext. No. : 8018

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

 

 7   

Nama/Name : Mohammad Azizie bin Aziz

Jawatan/Designation : Pensyarah (Cuti belajar)

Kepakaran/Expertise : Sastera Arab

Kelulusan : BA Hons (UIAM), MA (UIAM)

No. Smb./Ext. No. : 8037

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

 

r   

Nama/Name : Wan Abdul Hayyi bin Wan Omar

Jawatan/Designation : Pensyarah 

Kepakaran/Expertise : Linguistik Arab, Perkamusan Arab, Semantik Arab, Komunikasi Arab

Kelulusan : BA Hons (Universiti Al-Azhar, Mesir), MA (USIM)

No. Smb./Ext. No. : 8030

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

  

muzammir   

Nama/Name : Muzammir bin Anas

Jawatan/Designation : Pensyarah (Cuti belajar)

Kepakaran/Expertise : Sastera Arab (Balaghah) 

Kelulusan : BA Hons (Universiti Al-Bayt, Jordan), MA (UIAM)

No. Smb./Ext. No. : 8044

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

 

ijal2   

Nama/Name : Mohd Shahrizal bin Nasir

Jawatan/Designation : Pensyarah (Cuti belajar)

Kepakaran/Expertise : Sastera Arab (Klasik), Sastera Bandingan (Arab-Melayu), Sastera Islam

Kelulusan : BA Hons (UIAM), MA (UIAM)

No. Smb./Ext. No. : 8041

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

fauzi   

Nama/Name : Mohd Fauzi bin Abdul Hamid

Jawatan/Designation : Pensyarah (Cuti belajar)

Kepakaran/Expertise : Pendidikan Bahasa Arab

Kelulusan : BA Hons (Universiti Al-Azhar, Mesir), MA (USIM)

No. Smb./Ext. No. : 8038

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

  

fir    

Nama/Name : Mohd Firdaus bin Yahaya

Jawatan/Designation : Pensyarah (Cuti belajar)

Kepakaran/Expertise : e-Pembelajaran dan Pendidikan Bahasa Arab

Kelulusan : BA Hons (UIAM), MA (UIAM)

No. Smb./Ext. No. : 8039

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.

 

 

3  

Nama/Name : Shaferul Hafes bin Sha'ari

Jawatan/Designation : Pensyarah (Cuti belajar)

Kepakaran/Expertise : Kemahiran Bahasa Arab

Kelulusan : BA Hons (UIAM), MA (USIM)

No. Smb./Ext. No. : 8056

Emel/E-Mail : Alamat e-mel ini dilindungi daripada spambots. Anda perlukan JavaScript diaktifkan untuk memaparkannya.