Cetak

Fasiliti

Ditulis oleh Pentadbir.

MAKMAL KOMPUTER

FBK mempunyai 2 buah makmal komputer untuk kemudahan pengajaran dan pembelajaran bahasa. Makmal-makmal ini terletak di tingkat 2 Blok Umar.

 

 

 

BILIK SUMBER

Bilik sumber FBK terletak di tingkat 1 Blok Umar. Buku-buku rujukan yang berkaitan pembelajaran dan pengajaran bahasa, komputer, internet dan televisyen yang boleh membantu para pelajar dan pensyarah dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa.