PENGURUSAN FAKULTI

Prof. Madya Dr. Mohd Nazri bin Latiff Azmi

Dekan

Mohd Hazli bin Yah @ Alias

Timbalan Dekan Akademik & Siswazah

Dr. Zurina binti Khairuddin

Timbalan Dekan Penyelidikan & Pembangunan

Dr. Mohd Ala-Uddin bin Othman

Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar & Alumni

Dr. Nor Azikin binti Mohd Omar

Ketua Pusat Pengajian Bahasa Inggeris

Dr. Siti Salwa binti Mohd Noor

Ketua Pusat Pengajian Bahasa Arab

Nor Jijidiana binti Azmi

Ketua Pusat Pengajian Bahasa Moden & Komunikasi

Dr. Nurshafawati binti Ahmad Sani

Penyelaras Siswazah

Dr. Zanariah binti Yusoff

Penyelaras Jaminan Kualiti

Wan Abdul Hayyi bin Wan Omar

Penyelaras Industri - Akademia

Mohd Shahrizal bin Nasir

Penyelaras Program Pesisir

Nasrul Ezharuddin bin Che Amat

Penolong Pendaftar

Hubungi Kami

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman
MALAYSIA

Tel : 09-668 8100 
Faks : 09-668 7844

Ikuti Kami

Pengunjung

005178
Copyright © 2021 Fakulti Bahasa & Komunikasi | UniSZA | All Rights Reserved