SARJANA & DOKTOR FALSAFAH

(BAHASA INGGERIS) NEC 0231 (LANGUAGE ACQUISITION)

MOD PENYELIDIKAN

BIDANG PENYELIDIKAN

SASTERA

Sastera Bahasa Inggeris

Sastera Perbandingan

KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Membaca
Kemahiran Bertutur
Kemahiran Menulis

LINGUISTIK

Fonetik
Fonologi
Sintaks
Morfologi
Semantik
Pragmatik
Leksikal

LINGUISTIK GUNAAN

Wacana Kontemporari
Pendidikan Guru
Pembangunan Profesional
Analisis Kesalahan
Sosiolinguistik
Analisis Wacana
Penterjemahan
Linguistik Korpus
Linguistik Forensik
Perniagaan
Perundangan
Pelancongan
Kewartawanan
Pentaksiran
Pedagogi
Teknologi Pendidikan
Pengajaran Bahasa Inggeris sebagai Bahasa Kedua

Hubungi Kami

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman
MALAYSIA

Tel : 09-668 8100 
Faks : 09-668 7844

Ikuti Kami

Pengunjung

214220
Copyright © 2021 Fakulti Bahasa & Komunikasi | UniSZA | All Rights Reserved