SARJANA & DOKTOR FALSAFAH

(BAHASA ARAB)

MOD PENYELIDIKAN

BIDANG PENYELIDIKAN

SASTERA

Sastera Bahasa Arab

Retorik

Prosodi

KEMAHIRAN BAHASA

Kemahiran Mendengar
Kemahiran Membaca
Kemahiran Bertutur
Kemahiran Menulis

LINGUISTIK

Fonetik
Fonologi
Sintaks
Morfologi
Semantik

LINGUISTIK GUNAAN

Penterjemahan
Teknologi
Kurikulum
Strategi Pengajaran dan Pembelajaran
Tatabahasa
Pembangunan Modul

Hubungi Kami

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman
MALAYSIA

Tel : 09-668 8100 
Faks : 09-668 7844

Ikuti Kami

Pengunjung

214203
Copyright © 2021 Fakulti Bahasa & Komunikasi | UniSZA | All Rights Reserved