Prof. Madya Dr. Mohd Nazri bin Latiff Azmi (Dekan FBK)

Sekapur Sirih

بسم الله الرحمن الرحيم


Alhamdulillah, Fakulti Bahasa dan Komunikasi UniSZA telah mengorak langkah yang lebih dinamik dengan pelancaran web baharu FBK sejajar dengan aliran zaman yang berteraskan teknologi dan generasi IR4.0.


Dengan kandungan dan penampilan yang lebih segar dan terkini, adalah diharapkan para pengunjung ke web ini bukan sahaja akan mendapat lebih manfaat dan pengetahuan tentang aktiviti dan info yang berkaitan dengan FBK, bahkan juga dapat mengenali FBK dengan lebih dekat lagi. FBK yang ditunjangi oleh 4 program pra-siswazah bahasa dan komunikasi dan 4 program pasca-siswazah akan mencuba sedaya upaya menjadikan platform ini sebagai wadah perkembangan ilmu yang berkaitan dengan Bahasa dan komunikasi seiring dengan moto FBK iaitu “Impacting Lives Through Languages”.


Seiring dengan moto UniSZA “Ilmu Demi Faedah Insan”, adalah diharapkan web FBK ini dapat memberikan sumbangan yang sebaik mungkin bagi mereaslisasikan misi dan visi FBK dan UniSZA.

PROGRAM PENGAJIAN

Fakulti Bahasa dan Komunikasi menawarkan program pengajian prasiswazah dan pascasiswazah.

PROGRAM PRASISWAZAH

Program Ijazah Sarjana Muda

PROGRAM PASCASISWAZAH

Program Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah

812

Pelajar Prasiswazah

216

Pelajar Pascasiswazah

39

Staf Akademik

7

Staf Pentadbiran

PUSAT PENGAJIAN

Sebanyak tiga pusat pengajian di bawah Fakulti Bahasa dan Komunikasi.

PUSAT PENGAJIAN BAHASA ARAB

Pusat pengajian ini menawarkan program akademik prasiswazah dan siswazah berkaitan bidang bahasa Arab di peringkat sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Pusat pengajian ini dibarisi oleh 18 orang pakar bidang bahasa Arab.

PUSAT PENGAJIAN BAHASA INGGERIS

Pusat pengajian ini menawarkan program akademik prasiswazah dan siswazah berkaitan bidang bahasa Inggeris di peringkat sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Pusat pengajian ini dibarisi oleh 16 orang pakar bidang bahasa Inggeris.

PUSAT PENGAJIAN BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

Pusat pengajian ini menawarkan program akademik prasiswazah dan siswazah berkaitan bidang bahasa Melayu dan komunikasi di peringkat sarjana muda. Pusat pengajian ini dibarisi oleh 2 orang pakar bidang bahasa Melayu dan 3 orang pakar bidang komunikasi.

"Menelusuri cabaran dengan penuh kesabaran memungkinkan keberhasilan rasa tiada duka. Kita mampu mencorakkan rasa agar terpalit kemanisan tiada hampa."

MOHD FAUZI

MOHD FAUZI

Pensyarah PPBA

BERITA DAN AKTIVITI

Liputan dan perkara-perkara menarik berkaitan program atau aktiviti yang dianjurkan oleh Fakulti Bahasa dan Komunikasi.
  • 1
  • 2

Hubungi Kami

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman
MALAYSIA

Tel : 09-668 8100 
Faks : 09-668 7844

Ikuti Kami

Pengunjung

034113
Copyright © 2021 Fakulti Bahasa & Komunikasi | UniSZA | All Rights Reserved