Articles

Print

Bengkel Pengenalan Kepada End-Note Dan Cara Pembentangan Penyelidikan

Written by Pentadbir.

 

Satu bengkel bertajuk “ Pengenalan kepada ‘End-Note’ Dan Cara Pembentangan Penyelidikan” telah diadakan pada 23 Januari 2013 (Sabtu) bertempat di Makmal Komputer FBK yang dianjurkan oleh Persatuan Pelajar Siswazah Fakulti Bahasa Dan Komunikasi (PPS-FBK) dalam pembelajaran mereka terutamanya menulis dan membentang tesis.

Bengkel berkenaan terbahagi kepada dua sesi:Pengenlan kepada ‘End-Note’ yang disampaikan oleh Dr. Mohd Afandi Bin Salleh (Pensyarah Fakulti Undang-undang dan Hubungan Antarabangsa, FUHA, UniSZA) dan Cara Membentangakn Penyelidikan (Viva Voce) oleh Dr. Mohd Nazri Bin Latiff Azmi (Pensayarah Fakulti Bahasa dan Komunikasi, FBK, UniSZA). Seramai 12 orang pelajar sarjana dan PhD menghadiri bengkel tersebut dan sangat teruja mempelajari perisian ‘End-Note’ tersebut yang mana ia digunakan untuk membuat dan mengemaskini bibliografi. Perisian tersebut adalah sangat berguna kepada mereka dalam mengemaskini sumber rujukan bagi tesis mereka. Seterusnya, mereka juga diterangkan secara terperinci bagaimana cara untuk membentangkan hasil penyelidikan (Viva Voce)disamping berkongsi pengalaman membentangkan penyelidikan oleh Dr Mohd Nazri Bin Latiff Azmi.

Bengkel berkenaan diakhiri dengan perbincangan dan cadangan bagi mengadakan bengkel seterusnya untuk pelajar-pelajar pasca-siswazah FBK yang akan datang.

|| Gambar ||