Cetak

Geran Luar

Ditulis oleh Pentadbir.

 

BIL.

NO. PROJEK

NAMA PENYELIDIK

TAJUK

 

1.

Geran Galakan Penyelidikan Universiti-Industri/Komuniti - Universiti Kebangsaan Malaysia {Komuniti-2012-010}:


Prof. Madya Dr. Cila Umat (UKM)
(K)
Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri Mat Teh (UniSZA)
Dr. Nasharuddin Zainal (UKM)
Badrulzaman Abdul Hamid (UKM)
Hafizah Azraai (UKM)
Nur Hannah Saari (UKM)
Tengku Hanim bt. Tengku Mohmed Noor Izam (UKM)
Khairul Anuar Ishak (UKM)

Pembelajaran al-Quran Dalam Kalangan Individu Bermasalah Pendengaran – Pengenalpastian Masalah Dan Pembangunan Modul Latihan

 

2.

Geran Universiti Penyelidikan {UKM-GUP-2011-115}


Prof. Madya Dr. Cila Umat (UKM) (K)
Badrulzaman Abdul Hamid (UKM)
Dr. Basyariatul Fathi Othman (UKM)
Tengku Hanim bt. Tengku Mohmed Noor Izam (UKM)
Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri Mat Teh (UniSZA)

Acoustic Characteristics Of Al-Quran Phonemes Produced By Hearing-impaired Children With A Cochlear Implant

 

3.

Geran FRGS {FRGS/1/2011/SSI/UKM/02/17}


Dr. Kamarulzaman Abdul Ghani (UKM) (K)
Prof. Madya Dr. Nik Rahimi Nik Yusoff (UKM)
Prof. Madya Dr. Zamri Arifin (UKM)
Dr. Zawawi Ismail (UM)
Dr. Kaseh Abu Bakar (UKM)
Dr. Zulazhan Ab. Halim (UniSZA)
Prof. Madya Dr. Rosseni Din (UKM)

Pembinaan Formula Kebolehbacaan bagi Mengukur Bahan Bacaan Arab Untuk Pelajar Bukan Arab

 

4.

Geran Universiti Penyelidikan {06-02-12-1937RU}


Prof. Madya Dr. Mohd Zariat Abdul Rani (UPM) (K)
Dr. Fazilah Husin (UPM)
Dr. Norazlina Mohd Kiram (UPM)
Prof. Madya Dr. Noritah Omar (UPM)
Mohd Shahrizal Nasir (UniSZA)

Novel Tauhid: Meneroka Kategori Baru Dalam Sastera Popular Di Malaysia

 

5.

Flagship Project {UM/FL008/2011}


Prof. Dr. Azirah Hashim (UM) (K)
Dr. Mahmud Khan (UM)
Dr. Mohd Nazri Latiff Azmi (UniSZA)

Malay Identity And Its Manifestations In Malaysia And In The Nusantara Recyion

 

6.

Geran FRGS {FRGS/1/10/SSK/UKM/01/6}


Prof. Dr. Mohamed Amin Embi (UKM) (K)
Prof. Madya Dr. Zamri Mahamod (UKM)
Prof. Madya Dr. Ab. Halim Tamuri (UKM)
Prof. Madya Dr. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff (UKM)
Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri Mat Teh (UniSZA)
Dr. Affendi Hamat (UKM)

T-Folio: Sistem Pengurusan Portfolio Pengajaran IPT Malaysia

 

7.

Geran FRGS {UKM-GG-04-FRGS0107-2010)


Prof. Madya Dr. Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff (UKM) (K)
Prof. Dr. Mohamed Amin Embi (UKM)
Prof. Madya Dr. Ab. Halim Tamuri (UKM)
Prof. Madya Dr. Zamri Mahamod (UKM)
Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri Mat Teh (UniSZA)

Penilaian dan Penyusunan Urutan Konsonan Arab Mengikut Pelat Bahasa Melayu

 

8.

Geran Universiti Penyelidikan {UKM-GUP-TKS-07-09-071}


Prof. Dr. Mohamed Amin Embi (UKM) (K)
Prof. Madya Dr. Zamri Mahamod (UKM)
Prof. Madya Dr. Nik Mohd Rahimi Nik Yusof (UKM)
Prof. Madya Dr. Kamarul Shukri Mat Teh (UniSZA)

Pembangunan Dan Penilaian Modul Belajar-Cara-Belajar Bahasa Penuntut Asing Di IPT Malaysia

*(K) – Ketua Projek