Print

APC 2012

Written by Pentadbir.

 

Tahniah diucapkan kepada penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Universiti Sultan Zainal Abidin 2012. Mereka yang menerima anugerah tersebut daripada Fakulti Bahasa dan Linguistik adalah seperti berikut:

 

Mahani binti Mohamad

Pensyarah Universiti

 

Nur Salina binti Ismail

Pensyarah Universiti

 

 

Junaidah binti Abdul Rahman

Guru Bahasa Inggeris

 

 

Nabilah binti Ismail @ Abd. Latif

Guru Bahasa Inggeris

 


Siti Fatimoh Ibrohen

Guru Bahasa Thai

 


Suwita Keeya

Guru Bahasa Thai

 

 

Julia binti Awang

Pembantu Tadbir