Cetak

Pengajian Siswazah

Ditulis oleh Pentadbir.

 

PROGRAM SISWAZAH FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

1. Pengajian Bahasa Inggeris

 • Fonologi
 • Sintaksis
 • Morfologi
 • Semantik
 • Sastera
 • Korpus
 • Pembelajaran Bahasa
 • Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua
 • Psikolinguistik
 • Sosiolinguistik
 • Pembelajaran Bahasa Berbantukan Komputer

2. Pengajian Bahasa Arab

 • Fonologi
 • Sintaksis
 • Morfologi
 • Semantik
 • Balaghah
 • Sastera
 • Kebolehbacaan
 • Analisis Kesalahan Bahasa
 • Metode Kontrastif
 • Pengajaran Bahasa
 • Pembelajaran Bahasa
 • E-Pembelajaran Bahasa

 

MOD PENGAJIAN

Pengajian yang ditawarkan adalah secara penyelidikan dan penullisan tesis.

 

KELAYAKAN KEMASUKAN

a. Program Sarjana

Ijazah Sarjana Muda dengan PGNK sekurang-kurangnya 3.00 atau yang setaraf dengannya Atau;

Ijazah Sarjana Muda dengan PGNK sekurang-kurangnya 2.50 dan tiga tahun pengalaman kerja dan mana-mana kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UniSZA.


b. Program Doktor Falsafah

Ijazah Sarjana dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti Sultan Zainal Abidin atau calon yang memiliki kelayakan Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Kelas Pertama.

 

CARA MEMOHON

Permohonan boleh dibuat sepanjang tahun menerusi http://www.sentral.unisza.edu.my/pasca/

Maklumat lanjut, sila layari laman web Pusat Pengurusan Siswazah, UniSZA www.pps.unisza.edu.my