Artikel

Cetak

BELAJAR BAHASA ARAB DENGAN EZ-Arabic

Ditulis oleh Pentadbir.

ezarabic2

 

Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) telah menganjurkan program "Belajar Bahasa Arab Dengan EZ-Arabic" pada 27 Ogos 2016 dan 3 September 2016 bertempat di Makmal Bahasa, FBK. Program berbentuk Corporate Social Responsibility (CSR) ini melibatkan para pelajar darjah lima dari Sekolah Kebangsaan Tok Jembal pada 27 Ogos 2016dan Sekolah Kebangsaan Tanjung Gelam pada 3 September 2016.

Seramai 40 orang pelajar daripada setiap sekolah terlibat dalam program ini. Objektif utama penganjuran program ini adalah untuk memperkenalkan laman pembelajaran berasaskan teknologi iaitu EZ-Arabic. Pembangunan laman pembelajaran ini merupakan hasil daripada kajian geran penyelidikan RAGS daripada Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang diketuai oleh En. Mohd Firdaus bin Yahaya, pensyarah di Pusat Pengajian Bahasa Arab, FBK.

Dalam program ini, para pelajar didedahkan dengan kandungan laman pembelajaran EZ-Arabic serta tatacara penggunaan laman bagi membantu mereka menguasai bahasa Arab dengan mudah. Penjelasan tentang penggunaan laman EZ-Arabic dijalankan secara hands-on bagi memberi peluang kepada pelajar menggunakan sendiri laman tersebut. Hal ini secara tidak langsung dapat memupuk semangat pembelajaran kendiri dalam diri pelajar kerana mereka boleh memanfaatkan laman EZ-Arabic di rumah masing-masing.

Rata-rata pelajar yang mengikuti program ini melahirkan rasa seronok dalam mempelajari bahasa Arab dengan menggunakan laman pembelajaran EZ-Arabic. Para pelajar turut menyatakan bahawa mereka akan menggunakan laman EZ-Arabic di rumah bagi menambah pengetahuan tentang bahasa Arab.

 ll Galeri ll

Cetak

Kunjungan Dekan Akademi Bahasa UTM

Ditulis oleh Pentadbir.

dr halim

 

Pihak Pengurusan Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) telah menerima kunjungan daripada Dekan Akademi Bahasa, Universiti Teknologi Malaysia, iaitu Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Abdul Raof pada 14 Ogos 2016.

Dalam kunjungan tersebut, satu perbincangan diadakan yang memfokuskan kepada kerjasama antara kedua-dua pihak dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, penyeliaan siswazah, penyelidikan, penerbitan, aktiviti pelajar dan penganjuran seminar.

Perbincangan tersebut dipengerusikan oleh Timbalan Dekan (Akademik dan Siswazah) FBK, Dr. Zulazhan Ab. Halim. Semua perkara yang telah dipersetujui akan disusuli dengan tindakan oleh kedua-dua pihak.

 

ll Galeri ll

Cetak

PROGRAM “KEMBARA KHAZANAH MELAYU KLASIK UITM-UNISZA”

Ditulis oleh Pentadbir.

kembara

 

Program "Kembara Khazanah Melayu Klasik UiTM-UniSZA" anjuran Universiti Teknologi Mara, Lendau, Melaka telah diadakan pada 31 Julai 2016 di Fakulti Bahasa dan Komunikasi UniSZA. Program ini dirasmikan oleh Timbalan Dekan (Akademik dan Siswazah), Dr. Zulazhan Ab. Halim dan turut hadir Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), YM Engku Suhaimi Engku Atek dan Ketua Pusat Pengajian Bahasa Moden dan Komunikasi, Puan Mahani Mohamad. Seramai 36 orang peserta dan seorang pengiring daripada Persatuan Bahasa Moden (Bahasa Melayu) UiTM dan 20 orang pelajar UniSZA dari program TESL serta pensyarah Pusat Pengajian Bahasa Moden dan Komunikasi terlibat dalam program ini.

Program ini merupakan program kali pertama anjuran UiTM dengan UniSZA dalam menjayakan aktiviti warisan kesenian dan kebudayaan Melayu. Antara aktiviti yang diadakan sepanjang program adalah sesi berinteraksi antara pelajar UiTM dengan pelajar UniSZA dan pertukaran persembahan antara pelajar kedua-dua buah universiti. Antara persembahan yang diadakan adalah seperti lakonan berlatarkan Kesultanan Melayu Melaka oleh UiTM dan lakonan era sebelum merdeka oleh UniSZA. Persembahan seumpama ini dapat menguatkan identiti dan jati diri Melayu.

 

ll Galeri ll

Cetak

ENGLISH ESSAY WRITING WORKSHOP

Ditulis oleh Pentadbir.

WORKSHOP

 

On the 5th of August 2016, the Faculty of Languages & Communication, UniSZA held a workshop on "English Essay Writing for SPM". The programme was co-organised by the Faculty of Languages and Communication, UnisZA in collaboration with Pusat Jaringan Industri dan Masyarakat (PJIM), UniSZA and Sekolah Menengah Kebangsaan Kompleks Seberang Takir. 32 students from diploma of TESL, Faculty of Languages and Communication, UniSZA acted as facilitators, helping their younger brothers and sisters in English writing, in their preparation for SPM examination this year.

After a few words by the supervising school teacher, Mrs Madihah, and the accompanying lecturer from UniSZA, Mr. Ahmad Taufik Hidayah , the programme kicked off, with facilitators and students were divided into groups. Each group of the students had been given "personalised" coaching and supervision to cater to their needs in writing English essay.

Altogether, the programme had emphasised on narrative and descriptive essays in SPM, a stumbling block in Section B of SPM's English Paper 1. It was such a successful programme indeed where the students from the school had been given some valuable supervision and guidance in writing essay. On the other hands, our diploma TESL students also had a good opportunity in imparting their knowledge, especially with the application of their techniques and methods in teaching English essay writing.

The school and UniSZA hoped that this kind of programme can be continued in the future as to show the awareness and concern by the university towards the society.

 

ll Gallery ll

Cetak

SIRI WACANA FBK

Ditulis oleh Pentadbir.

1wan     

 

SIRI WACANA FBK telah diadakan pada 25 Julai 2016 di Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) bertujuan untuk memberi pendedahan mengenai topik dan isu terkini dalam penyelidikan dan inovasi pengajaran dan pembelajaran bidang bahasa Arab dan bahasa Inggeris kepada staf akademik dan pelajar siswazah FBK.

Kolokium ini juga diadakan bertujuan untuk mempertingkatkan keberkesanan penulisan tesis pelajar sarjana FBK menerusi carian dan sitasi kajian-kajian lepas. Profesor Madya Dr. Muhammad Sabri Sahrir (Mantan Ketua Jabatan Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Fakulti Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan, Universiti Islam Antarabangsa UIAM, Malaysia) dan Dr. Radzuwan Ab. Rashid, Koordinator Pelajar Sarjana Pusat Pengajian Siswazah (PPS), UniSZA merupakan dua penceramah terkenal yang dijemput dalam siri wacana kali ini. Dua tajuk yang dibentangkan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Sabri Sahrir mengenai Research and Innovation (Slot 1) dan Writing a Literature Review (Arabic) dalam Slot 2. Pada sesi petang, Dr. Radzuwan Ab. Rashid telah membentang tajuk Writing a Literature Review (English).

Seramai 10 pensyarah FBK dan 20 pelajar siswazah telah menghadiri siri wacana ini dan mereka telah memberi maklumbalas yang positif.

 

ll Galeri ll