Cetak

A DAY WITH YOUR FACULTY POSTGRADUATE SUPERVISOR

Ditulis oleh Pentadbir.


WhatsApp Image 2020-10-13 at 1.06.36 PM

Sebuah program taklimat dan perkongsian melalui aplikasi Webex Cisco telah  diadakan oleh bahagian siswazah, Fakulti Bahasa dan Komunikasi pada 30 November 2020 yang disampaikan oleh Penyelaras siswazah FBK iaitu Dr. Ahmad Taufik Hidayah bin Abdullah. Program tersebut bertujuan untuk memberi maklumat terkini kepada semua pelajar siswazah di Fakulti Bahasa dan Komunikasi, baik yang ada di Malaysia dan juga yang ada di luar negara. 

Perkongsian maklumat tersebut mencakupi bidang yang berkait dengan semua proses dan prosedur dalam pengajian seperti pendaftaran/penyeliaan/proposal defense/pre-viva/viva-voce dan maklumat penting lain yang berkaitan dengan siswazah.

Seramai 45 pelajar lokal dan antarabangsa  mengikuti sesi tersebut yang diakhiri dengan sesi soal-jawab. Semua persoalan yang dikemukan oleh para pelajar telah diberi penjelasan oleh penyelaras siswazah. Semoga program seperti ini dapat diadakan secara berkala dengan tujuan untuk  membantu para pelajar siswazah kita dalam pengajian mereka.

Cetak

Inovasi Bahasa Arab

Ditulis oleh Pentadbir.

WhatsApp Image 2020-10-08 at 12.23.37 PM

Tiga kumpulan produk inovasi yang diketuai oleh para pensyarah Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi telah berjaya memenangi pingat emas, perak dan gangsa di Pertandingan E-Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab (Arabic International E-Innovation Teaching & Learning – AiiTeL2020), UPSI yang telah berlangsung secara dalam talian pada 7 Oktober 2020. Produk yang diberi nama iGQA: Modul Infografik Beranimasi Pembelajaran Tatabahasa Arab telah berjaya memenangi pingat emas. Menurut ketua penyelidik bagi produk tersebut yang diketuai oleh En. Mohd Fauzi bin Abdul Hamid, produk iGQA adalah satu modul infografik pembelajaran tatabahasa Arab yang dipersembahkan dalam bentuk animasi. Produk ini bersesuaian dengan perkembangan semasa yang mengaplikasikan pembelajaran secara dalam talian. Ahli penyelidik yang lain terdiri daripada Prof. Madya Dr. Zulazhan bin Ab. Halim, Prof. Madya Dr. Muhammad Sabri bin Sahrir (UIAM) dan En. Mohd Shahrizal bin Nasir.

Selain itu, satu lagi penyertaan telah berjaya memenangi pingat perak. Aplikasi i-Tasheel merupakan satu bahan pembelajaran mudah alih yang mengandungi kandungan asas bahasa Arab. Para pensyarah yang terlibat dalam penghasilan produk ini ialah En. Mohd Firdaus bin Yahaya, Prof. Madya Dr. Zulazhan bin Ab. Halim, Prof. Madya Dr. Muhammad Sabri bin Sahrir (UIAM) dan En. Mohd Shahrizal bin Nasir.


Penyertaan ketiga yang mempertandingkan produk yang diberi nama ARABest@Zappar pula telah berjaya memperoleh pingat gangsa. Bahan pembelajaran Bahasa Arab ini menggabungkan teknologi AR dalam penghasilannya. Produk ini diketuai oleh Dr. Siti Salwa binti Mohd Noor dan melibatkan seorang ahli penyelidik, iaitu Dr. Norasyikin binti Osman.

Semoga dengan penyertaan dan kejayaan ini menjadi pemangkin semangat kepada semua dalam mencipta produk inovasi yang boleh menyumbang ke arah pemerkasaan bidang pendidikan Bahasa Arab di Malaysia.

 

ll Galeri ll

Cetak

BENGKEL PENULISAN ABSTRAK TESIS

Ditulis oleh Pentadbir.

Fakulti Bahasa dan Komunikasi, UniSZA telah mengadakan Bengkel Penulisan Abstrak Tesis pada 25 Ogos 2020 yang dikendalikan oleh Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh. Beliau merupakan Timbalan Naib Canselor Akademik dan Antarabangsa, UniSZA dan juga merangkap "Malim Sarjana" Fakulti Bahasa dan Komunikasi.

Bengkel tersebut dihadiri oleh para staf akademik fakulti yang terdiri daripada penyelia siswazah FBK, para calon penyelia siswazah dan juga ahli jawatankuasa abstrak siswazah fakulti. Bengkel tersebut mempunyai objektif untuk memberi pendedahan dan membantu penyelia serta calon penyelia siswazah dalam menghasilkan abstrak tesis yang berkualiti dan seterusnya boleh membantu dan membimbing pelajar dibawah seliaan dalam menulis abstrak tesis yang baik dan berkualiti.

Bengkel tersebut juga dapat membantu para ahli jawatankuasa abstrak siswazah fakulti dalam tugasan mereka menyemak abstrak tesis pelajar siswazah di fakulti Bahasa dan Komunikasi. Bengkel telah berjalan dengan jayanya dan dilaksanakan dalam suasana yang ceria. Para peserta mengungkapkan keterujaan dengan perkongsian ilmu tentang cara penulisan abstrak tesis yang sangat berguna.

Semoga kehadiran Malim Sarjana FBK, Prof. Dr. Kamarul Shukri bin Mat Teh pada masa hadapan akan dapat menaikkan semangat dan kebersamaan dalam kalangan ahli akademik di Fakulti Bahasa dan Komunikasi dalam mencapai kejayaaan.

 

ll Galeri ll