PROGRAM PENGAJIAN

Fakulti Bahasa dan Komunikasi menawarkan program pengajian prasiswazah dan pascasiswazah.

PROGRAM PRASISWAZAH

Program Sarjana Muda

PROGRAM PASCASISWAZAH

Program Ijazah Sarjana dan Doktor Falsafah

1084

Pelajar Prasiswazah

199

Pelajar Pascasiswazah

43

Staf Akademik

7

Staf Pentadbiran

PUSAT PENGAJIAN

Sebanyak tiga pusat pengajian di bawah Fakulti Bahasa dan Komunikasi.

PUSAT PENGAJIAN BAHASA ARAB

Pusat pengajian ini menawarkan program akademik prasiswazah dan siswazah berkaitan bidang bahasa Arab di peringkat sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Pusat pengajian ini dibarisi oleh 16 orang pakar bidang bahasa Arab.

PUSAT PENGAJIAN BAHASA INGGERIS

Pusat pengajian ini menawarkan program akademik prasiswazah dan siswazah berkaitan bidang bahasa Inggeris di peringkat sarjana muda, sarjana dan doktor falsafah. Pusat pengajian ini dibarisi oleh 16 orang pakar bidang bahasa Inggeris.

PUSAT PENGAJIAN BAHASA MODEN DAN KOMUNIKASI

Pusat pengajian ini menawarkan program akademik prasiswazah dan siswazah berkaitan bidang bahasa Melayu dan komunikasi di peringkat sarjana muda. Pusat pengajian ini dibarisi oleh 5 orang pakar bidang bahasa Melayu dan 7 orang pakar bidang komunikasi.

"Menelusuri cabaran dengan penuh kesabaran memungkinkan keberhasilan rasa tiada duka. Kita mampu mencorakkan rasa agar terpalit kemanisan tiada hampa."

AKTIVITI DAN PENCAPAIAN

  • 1
  • 2

Hubungi Kami

FAKULTI BAHASA DAN KOMUNIKASI

Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman
MALAYSIA

Tel : 09-668 8100 
Faks : 09-668 7844

Ikuti Kami

Pengunjung

214216
Copyright © 2021 Fakulti Bahasa & Komunikasi | UniSZA | All Rights Reserved