Cetak

Program Kemasyarakatan di Pattani, Thailand

Ditulis oleh Pentadbir.

csr

 

Sejajar dengan komitmen Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) sebagai universiti mesra komuniti, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK), UniSZA telah menjalankan beberapa aktiviti tanggungjawab sosial untuk pelbagai lapisan masyarakat.
        Antara aktiviti yang telah dijalankan ialah Program Tanggungjawab Social (CSR) ke Pattani, Thailand. Program tersebut telah diadakan pada 19 hingga 21 Februari 2016 dan telah disertai oleh dua orang pensyarah pengiring daripada FBK dan 13 orang fasilitator yang terdiri daripada pelajar-pelajar ISM Bahasa Inggeris dan Komunikasi Semester 6.
          Program tersebut memfokuskan aktiviti kemasyarakatan yang memberi pendedahan kepada kepentingan berbahasa Inggeris dalam kalangan pelajar-pelajar sekolah kelolaan Assalam Association, Pattani. Aktiviti A Weekend in English (AWIE) telah dirangka khas untuk program ini dan telah dilaksanakan dengan jayanya. Aktiviti ini telah memberi impak yang positif kepada para peserta hasil pengendalian oleh fasilitator yang berpengalaman dan mahir dengan aktiviti AWIE.
      Selain AWIE, mesyuarat antara wakil pensyarah FBK bersama pihak pengurusan Faculty of Liberal Arts, Fatoni University juga telah dijalankan dan membincangkan perancangan-perancangan aktiviti pada masa akan datang.

 

ll Galeri ll

Cetak

Penyelidikan Geran Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam (CLMV), KPM di Kemboja

Ditulis oleh Pentadbir.

CLMV

 

Kumpulan penyelidik daripada Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK), UniSZA telah berjaya memperolehi Geran Penyelidikan di bawah Program CLMV di Kemboja. Kumpulan tersebut diketuai oleh En. Shaferul Hafes Sha'ari dan dianggotai oleh Dr. Zulazhan Ab. Halim, Dr. Nurazan Mohmad Rouyan, En. Mohd Fauzi Abdul Hamid dan En. Mohammad Azizie Aziz.
Penyelidikan ini memberi tumpuan terhadap pemantapan tahap penguasaan bahasa Arab dalam kalangan pelajar. Usaha ini merupakan satu bentuk usaha sama dan perkongsian kepakaran bersama tenaga pengajar di Institute of Integrated Tahfiz Cambodia (INTAC), Kemboja. INTAC merupakan sebuah sekolah integrasi tahfiz dan akademik yang kini mempunyai seramai 40 orang pelajar.

Cetak

Bengkel e-Pembelajaran FBK

Ditulis oleh Pentadbir.

11

 

Pembelajaran melalui e-learning merupakan satu kaedah pembelajaran secara interaktif tanpa perlu bersemuka dengan pemanfaatan teknologi semasa. Pembelajaran secara e-learning ini membawa banyak kebaikan dan kelebihan kepada para pensyarah dan juga pelajar.

Selain dapat mencipta persekitaran pembelajaran yang selari dengan peredaran zaman, pembelajaran melalui e-learning juga dapat memupuk semangat pembelajaran secara kendiri dalam diri pelajar.

Oleh itu, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) telah menganjurkan Bengkel Pembelajaran e-Learning pada 6-7 April 2016. Bengkel selama dua hari ini telah dikendalikan oleh Puan Mahani binti Mohamad dan diadakan di Makmal Komputer, FBK.

Bengkel ini dianjurkan bagi memberi pendedahan kepada para pensyarah berkenaan dengan teknik-teknik penting untuk mengaplikasikan e-learning dalam sistem pembelajaran mereka. Pensyarah berpeluang memahami dan mengendali laman Kelip yang merupakan antara kemudahan yang disediakan oleh UniSZA untuk para pensyarah dan pelajar.

Bengkel berakhir dengan jayanya dan para peserta memperolehi ilmu baharu untuk diaplikasikan dalam kelas masing-masing.

 

ll Galeri ll