Cetak

Kerjasama Penganjuran Higher Education – English Language Carnival

Ditulis oleh Pentadbir.

PORTAL

 

Revolusi Industri (IR) 4.0, iaitu satu era yang memberi penekanan kepada teknologi Artificial Intelligence, majikan pada masa akan datang tidak hanya menilai kelayakan akademik yang dimiliki oleh calon yang bakal diambil bekerja malah akan melihat kepada kemahiran insaniah calon tersebut seperti keupayaan calon untuk berfikir secara kritis dan kreatif, menyelesaikan masalah, serta berkomunikasi dengan baik terutamanya dalam bahasa Inggeris yang merupakan global lingua franca pada abad ke-21. Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengambil inisiatif untuk menganjurkan Higher Education – English Language Carnival 2019 (HE-ELCA 2019) untuk memberi pendedahan dan peluang kepada pelajar universiti untuk meneroka, menggunakan bahasa Inggeris dan memberi ruang kepada mereka untuk meningkatkan minat dan usaha untuk memperkasa bahasa Inggeris.

Program ini memberi ruang dan peluang kepada mahasiswa mempamerkan kompetensi mereka berbahasa Inggeris melalui aktiviti dan pertandingan yang dirancang. Ia juga satu medium untuk peserta mempertingkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka dengan berkomunikasi dalam suasana menyeronokkan dan kompetitif dengan melibatkan mereka di dalam pelbagai pertandingan dan permainan bahasa.

Penganjuran karnival ini mendapat kerjasama daripada Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan Universiti Malaysia Terengganu (UMT). Para peserta yang dipilih terdiri daripada pelajar-pelajar sarjana muda semua universiti awam yang mencapai keputusan Band 1 hingga 3 dalam Malaysian University English Test (MUET). Fasilitator yang dilantik pula terdiri daripada gabungan pelajar UMT dan UniSZA yang mendapat MUET Band 4 dan ke atas. Pelbagai aktiviti telah dijalankan seperti Western Dikir, Tense-o-Gram, Future Journalist, Viral Vlog, I Listen I Follow dan Lexical Run. Lokasi aktiviti adalah bertempat di UniSZA pada 24-25 September dan 26 September 2019 di UMT. Seramai 600 orang terlibat secara keseluruhan dalam menjayakan aktiviti ini.

Hasil daripada karnival ini telah menunjukkan satu kombinasi yang cemerlang antara UniSZA dan UMT dengan sokongan penuh daripada Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia. Para peserta menunjukkan satu daya saing dan keterbukaan dalam meningkatkan tahap penguasaan Bahasa Inggeris melalui aktiviti pengukuhan yang dianjurkan.

ll Galeri ll

Cetak

Bengkel Pemerkasaan Program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab dan Bengkel Penerbitan Buku Bertema

Ditulis oleh Pentadbir.

4

 

Pada 22 Julai 2019 Pusat Pengajian Bahasa Arab (PPBA), Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) telah berjaya menganjurkan dua bengkel selama tiga hari bersama Profesor Pelawat Fakulti iaitu Profesor Dr. Rosni bin Samah. Bengkel ini bertempat di bilik mesyuarat FBK, UniSZA melibatkan semua pensyarah PPBA.

Bengkel ini juga menggabungkan dua objektif utama yang ingin dicapai iaitu pemerkasaan program Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab dan penerbitan buku bertema untuk PPBA. Bengkel ini bertujuan untuk memperoleh input kepakaran dan pengalaman Profesor Pelawat dalam semakan program akademik dari segi prosedur semakan program akademik dan maklumat-maklumat yang diperlukan dalam semakan tersebut. Manakala tujuan yang kedua adalah untuk mengenal pasti idea yang bernas dalam penulisan buku bertema melalui perkongsian pengalaman Profesor Pelawat yang telah menghasilkan beberapa buah buku bertema.

Hasil daripada bengkel ini, beberapa siri bengkel semakan program Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Arab dilaksanakan di peringkat PPBA. Bengkel semakan yang pertama telah berjaya diadakan selama dua hari pada 7 dan 8 Oktober 2019.

 

ll Galeri ll

Cetak

Bengkel Bicara Puisi bersama Sasterawan Negara, Dato’ Seri A. Samad Said

Ditulis oleh Pentadbir.


3

 

Pada 9 Mac 2019, Fakulti Bahasa dan Komunikasi (FBK) telah menganjurkan program Bicara Puisi bersama Sastarawan Negara, Dato' Seri A. Samad Said. Program ini telah dihadiri oleh 150 orang pelajar FBK serta merupakan salah satu inisiatif pihak fakulti untuk memupuk minat serta kecintaan generasi muda terhadap bidang kesusasteraan Melayu.

Bidang sastera semakin dipandang sepi dewasa ini kerana masyarakat lebih terarah kepada penggunaan teknologi. Bahasa Melayu juga semakin terpinggir dalam bidang pendidikan memandangkan fokus uatama lebih terarah kepada pelbagai bidang lain yang dianggap lebih penting. Justeru bagi, FBK komited menganjurkan program Bicara Puisi ini sebagai salah satu inisiatif yang memastikan kurikulum kesusasteraan Melayu masih kekal relevan dalam bidang akademik.Objektif utama program ini dijalankan ialah untuk memberi pendedahan kepada generasi muda terutamanya pelajar universiti tentang bidang kesusasteraan Melayu.

Dengan kehadiran tokoh sasterawan yang ulung di Malaysia, program ini bukan sahaja memberi ruang kepada para pelajar untuk mendalami puisi nukilan Dato' Seri A. Samad Said, malah turut bertujuan untuk memupuk minat para pelajar untuk meningkatkan kemahiran penulisan puisi di masa akan datang.

Hasil daripada program ini, pelajar-pelajar mendapat pendedahan yang sewajarnya terhadap bidang penulisan puisi. Malah, program ini turut berjaya mencungkil bakat peserta di mana salah seorang peserta program berjaya merangkul gelaran Naib Juara dalam Pertandingan Deklamasi Puisi Piala Naib Canselor yang dianjurkan oleh Pusat Kesenian dan Warisan, UniSZA.

 

ll Galeri ll